Kom ik in aanmerking als PWA-kracht?

Langdurige werklozen kunnen bovenop hun stempeluitkering iets extra bijverdienen.  Zij kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.

U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

U bent jonger dan 45 jaar

Om in het kader van een PWA te werken, dient u:

  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en sinds minstens 2 jaar wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen te genieten.
  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben.

U bent 45 jaar of ouder

Om in het kader van een PWA te werken, dient u:

  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en sinds minstens 6 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen te genieten
  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben.

U bent niet uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

U kunt eveneens in een PWA werken indien u het leefloon geniet of recht hebt op financiële bijstand van het OCMW en ingeschreven bent als niet werkende werkzoekend.