Ontstaan van het PWA

Het huidige PWA-Brecht vindt zijn oorsprong in de vroegere Brechtse Klusjesdienst, die reeds vanaf februari 1990 werkzaam was in onze gemeente.  Toen de Federale Overheidsdienst van Tewerkstelling en Arbeid besliste om vanaf 1 juni 1994 in elke gemeente in België een
PWA op te richten, werd de Brechtse Klusjesdienst omgevormd tot een
VZW en kreeg de officiële benaming van Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA).


Het PWA laat langdurig werklozen toe om bovenop hun stempeluitkering iets extra bij te verdienen.  Zij kunnen zich hiervoor bij ons kandidaat stellen.

Een werkzoekende heeft er alle belang bij om een attest (o.a. startbaankaart, werkkaart, ...) aan te vragen, zodat de toekomstige werkgever weet dat hij/zij in aanmerking komt om van financiële voordelen te genieten.  Deze attesten kan men via de PWA-beambte aanvragen.